15Sobota, 15 czerwca 2024Jolanta, Wiola, Wit
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

KLASA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, język angielski.

Model kształcenia w tej klasie zakłada przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w środowisko biznesowe, zostanie wzbogacony o elementy mikroekonomii, marketingu i gospodarki rynkowej. Oprócz kształcenia ogólnego można będzie zdobyć wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, zakładania spółek czy rozliczania podatków. Język angielski zostanie wzbogacony o elementy języka biznesu.

W tej klasie uczniowie dodatkowo w ramach lekcji będą poszerzać wiedzę o elementy matematyki wyższej, zagadnienia z informatyki użytkowej oraz z zakresu biznesu i zarządzania.

Program klasy biznesowej pozwala uczniom przygotować się do podjęcia studiów na kierunkach: bankowość, ekonomia, zarządzanie, marketing, informatyka.

WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO XXVIII LO

Szkoła jest objęta systemem rekrutacji elektronicznej www.krakow.e-omikron.pl

Możesz wybrać dowolną liczbę szkół i klas. O tym, czy się dostaniesz do wybranej klasy, decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.