22Poniedziałek, 22 lipca 2024Maria, Magdalena, Wawrzyniec
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

REKRUTACJA  2024/2025  -  TERMINARZ

 13.05.2024 - 04.07.2024 SKŁADANIE WNIOSKÓW DO SZKOŁY  -  DOSTARCZENIE WERSJI PAPIEROWEJ

21.06.2024 - 04.07.2024 DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA O EGZAMINACH (KOPIA)

11.07.2024 LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – WYWIESZENIE LIST W SZKOLE   

11.07.2024 - 15.07.2024 PORTWIERDZANIE WOLI (PRZYNIESIENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA)

 16.07.2024  LISTY PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH –  WYWIESZENIE LIST W SZKOLE