01Piątek, 1 grudnia 2023Natalia, Blanka, Eligiusz
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

REKRUTACJA  2023/2024  -  TERMINARZ

 15.05.2023 - 19.06.2023 SKŁADANIE WNIOSKÓW DO SZKOŁY  -  DOSTARCZENIE WERSJI PAPIEROWEJ

23.06.2023 - 10.07.2023 DOSTARCZENIE ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA O EGZAMINACH (KOPIA)

19.07.2023 LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH – WYWIESZENIE LIST W SZKOLE   

19.07.2023 - 26.07.2023 PORTWIERDZANIE WOLI (PRZYNIESIENIE ORYGINAŁU ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA)

 27.07.2023  LISTY PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH –  WYWIESZENIE LIST W SZKOLE