27Poniedziałek, 27 maja 2024Juliusz, Magdalena, Jan
Deklaracja Dostępności
Youtube logoYoutube logo

WOJCIECH BEDNARSKI (1841 - 1914)

Wojciech Bednarski

Wojciech Bednarski urodził się i wychował w Kunicach koło Gdowa.
1865 roku podjął pracę w Podgórzu, cztery lata później został dyrektorem podgórskiej szkoły ludowej. Był założycielem i inicjatorem towarzystw samopomocowych, pomysłodawcą Towarzystwa Upiększania Miasta Podgórza.

1884 roku został radnym miejskim i już od początków sprawowania tej funkcji zabrał się ostro do pracy nad dziełem swojego życia: parkiem miejskim. Dostał od włodarzy miasta do zagospodarowania teren po kamieniołomie, na którym zamierzał posadzić drzewka i krzewy. Prace ruszyły już w 1884 roku. W budowie parku pomagali Bednarskiemu jego uczniowie i wychowankowie, ziemię do parku wywożono z wykopów nowobudowanych podgórskich kamienic.
Po dwunastu latach, 19 lipca 1896 r. dokonano uroczystego otwarcia parku, o którym za sprawą prasy stało się głośno w Małopolsce. Wraz ze sławą podgórskiego parku rozszerzała się sława jego twórcy.

1906 roku władze Podgórza z burmistrzem Maryewskim uchwaliły nadanie parkowi miejskiemu imienia na pamiątkę twórcy - Park Bednarskiego.Swoją pracą jako pedagoga Wojciech Bednarski starał się wychować podgórską młodzież w szacunku do swojego miasta, umiłowania przyrody i dbania o swoje otoczenie.

9 stycznia 1897 roku w uznaniu zasług dla społeczności miasta Wojciech Bednarski został wyniesiony do godności Honorowego Obywatela Podgórza.

1903 roku władze miasta podarowały mu parcelę przy Placu Lassoty 2, gdzie synowie społecznika pobudowali willę "Julia", która stoi w tym miejscu do dnia dzisiejszego. Bednarski bardzo mocno akcentował odrębność Podgórza od Krakowa i gdy jego miasto zostało włączone w obręb granic administracyjnych Krakowa protestował przeciwko tej decyzji spacerując tylko do połowy mostu łączącego Podgórze z grodem Kraka.Wojciech

Bednarski zmarł w 1914 roku, pochowany został na Starym Cmentarzu Podgórskim w grobowcu rodzinnym.

W 1937 roku Rada Miasta Krakowa postanowiła wznieść obelisk ku czci Wojciecha Bednarskiego w parku na Krzemionkach w formie popiersia z brązu.